barda
19 مهر 1401 - 15:05

شرارتی که علیه ایرانی ها انجام می شود

تحریم کنندگان ایران مزاحمت‌های فراوانی در مسیر تأمین داروهای مورد نیاز ما ایجاد می‌کنند. آن ها می‌خواهند با کارشکنی‌هایی که صورت می‌دهند، مردم را ناراحت کنند دریافت 13 MB دریافت 13 MB دریافت 13 MB13 MB
منبع: مهر
شناسه خبر: 780220